Tuyển Nhân Viên Giao Hàng điện tử điện máy tháng 4/ 2021

30/03/2021

Tuyển Nhân Viên Giao Hàng điện tử điện máy tháng 4/ 2021 

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh hàng điện tử điện máy tháng 4/ 2021

30/03/2021

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh hàng điện tử điện máy tháng 4/ 2021 

Cần tuyển Nhân Viên Kinh Doanh hàng điện tử điện máy

05/11/2019

Điện máy Vạn Phúc là trung tâm phân phối các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. Là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xử lý NHIỆT - ẨM trong công nghiệp và gia đình. Hiện nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên chúng tôi 

Tuyển dụng thiết kế, chỉnh sửa ảnh video

27/10/2017

Điện máy Vạn Phúc là trung tâm phân phối các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. Là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xử lý NHIỆT - ẨM trong công nghiệp và gia đình. Hiện nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên chúng tôi

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh online 2018

03/08/2016

Điện máy Vạn Phúc là trung tâm phân phối các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dung. Là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xử lý NHIỆT - ẨM trong công nghiệp và gia đình. Hiện nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên chúng tôi

Tuyển dụng nhân viên SEO Marketing online 2018

23/07/2016

Điện máy Vạn Phúc là trung tâm phân phối các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. Là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xử lý NHIỆT - ẨM trong công nghiệp và gia đình. Hiện nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên chúng tôi cần tuyển dụng nhân lực cho bộ phận Marketing (SEO).

please wait ...