Bình áp nhựa Karofi

650,000đ

800,000đ

Bình áp thép Karofi

600,000đ

800,000đ

Bơm RO 36V

950,000đ

Adaptor RO 36V

300,000đ