Ưu điểm

  • Dùng để tăng áp lực đẩy nước qua màng RO
  • Lắp cho mọi máy lọc nước RO 10L/h

Nhược điểm

  • Dùng điện 24V 

Chúng tôi đánh giá

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Đang cập nhaatpj,./.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Phụ kiện

Bình luận