Ưu điểm

  • Là bình chứa nước tích áp của máy lọc nước Karofi 
  • Lắp cho mọi máy lọc nước RO 

Nhược điểm

Chúng tôi đánh giá

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Đang cập nhật.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Phụ kiện

Bình luận