Ưu điểm

  • Dùng để chuyển đổi nguồn điện 110/220V qua 24V
  • Tiết kiệm điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng
  • Lắp cho mọi máy lọc nước RO dân dụng 

Nhược điểm

  • Cần cắm điện 

Chúng tôi đánh giá

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Đang cập nhaatpj,./.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         

Phụ kiện

Bình luận