Điện Lạnh > Máy giặt > Máy giặt LG FG1405H3W1 - giặt 10.5kg sấy 7kg

Ưu điểm

Nhược điểm

Chúng tôi đánh giá

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Máy giặt LG FG1405H3W1 model 2019 - giặt 10.5kg sấy 7kg 

 

Máy giặt LG FG1405H3W1 giặt 10.5kg sấy 7kg

Máy giặt LG FG1405H3W1 giặt 10.5kg sấy 7kg 

Phụ kiện

Bình luận