Thiết bị văn phòng > Máy đếm tiền > Máy đếm tiền, phát hiện tiền giả Oudis 9900A

Ưu điểm

  • Đếm nhanh, chuẩn
  • Có chức năng đếm tổng giá trị tiền
  • Phát hiện tiền siêu giả Polyme chính xác

Nhược điểm

  • Không phân biệt được tiền giả ngoại tệ

Chúng tôi đánh giá

Máy đếm tiền, phát hiện tiền giả Oudis 9900A phù hợp cho ngân hàng, kho bạc và tổ chức tín dụng với chức năng phát hiện tiền siêu giả bằng phần mềm kiểm giả mới nhất, tiên tiến nhất 2017

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Đang cập nhật ...

Phụ kiện

Bình luận