Thiết bị văn phòng > Máy đếm tiền > Máy đếm tiền, phát hiện tiền giả Jingrui JR-518

Ưu điểm

  • Tích hợp nhiêu tính năng tiện ích cho người dùng như chia mẻ, đếm cộng dồn, tự động phát hiện tiền lẫn loại...
  • Đơn giản, dễ sử dụng

Nhược điểm

  • chỉ có một mặt số hiển thị

Chúng tôi đánh giá

Máy đếm và kiểm tra tiền giả Jingrui JR-518 được sử dụng nhiều trong các ngân hàng, công ty 

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Nội dung đang cập nhật

Phụ kiện

Bình luận