Điện Lạnh > Tủ ướp rượu > Tủ ướp rượu Kadeka KA-45WR - 45chai

Ưu điểm

Nhược điểm

Chúng tôi đánh giá

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Tủ ướp rượu Kadeka KA-45WR thiết kế 2 vùng nhiệt độ lưu trữ các loại rượu khác nhau

Phụ kiện

Bình luận