Điện Lạnh > Tủ ướp rượu > Tủ ướp rượu Kadeka KA-165T - 165 chai

Ưu điểm

Nhược điểm

Chúng tôi đánh giá

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Tủ ướp rượu Kadeka KA-165T thiết kế 2 cửa, 2 vùng nhiệt độ riêng

Phụ kiện

Bình luận