Điện Lạnh > Tủ ướp rượu > Tủ ướp rượu Kadeka KA-110WR - 110 chai

Ưu điểm

Nhược điểm

Chúng tôi đánh giá

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Tủ ướp rượu Kadeka KA-110WR lưu trữ đến 110 chai rượu

Phụ kiện

Bình luận