Điện Lạnh > Tủ ướp rượu > Tủ ướp rượu Kadeka KA-110WR - 110 chai

Ưu điểm

Nhược điểm

Chúng tôi đánh giá

Hình ảnh sản phẩm

Video sản phẩm

Bài viết sản phẩm

Tủ ướp rượu Kadeka KA-110WR lưu trữ đến 110 chai rượu, kiểu mới tràn viền, bảng điều khiển bên trong cửa

Thiết kế của tủ ướp rượu Kadeka KA110WR

Thiết kế của tủ ướp rượu Kadeka KA110WR

Phụ kiện

Bình luận